Erat İş Sağlığı Ve Güvenliği Den. Dan. Tic. Ltd. Şti.

"İşyeri Hemşiresi Aranmaktadır." ilanına ait detaylar

İşyeri Hemşiresi Aranmaktadır. Tam Gün

Süresi Doldu İstanbul (Avr) 99 görüntüleme Bayan  İlan No : 5493

İş Detayları

•Diğer sağlık personeli belgesine sahip
•İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi,izlenmesi ve  yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
•İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
•İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
•İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
•İlgili Mevzuat gereği üstlendiği yasal sorumlulukları yerine getirmek.
•Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Acil Tıp Teknisyenliği veya sağlık meslek lisesinden mezun,
•Çalışanların Sağlık Eğitiminde Görev Almak
•MS Office uygulamalarına hakim düzeyde bilgisayar kullanabilen,
•Ekip çalışmasına yatkın,
•Mesleği ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip eden,
•Daha önce ilgili pozisyonda çalışmış,deneyim sahibi,
•Dış görünümüne ve kişisel bakımına özen gösteren,

Sosyal Haklar

  • SGK
  • Prim
  • Yol
  • Servis
  • Yemek

Şirket tanımı

ERAT İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olarak 04.07.2012 tarihinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazandık.

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, kamu ve özel sektörlere yasal yükümlülükler getiren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; ERAT OSGB olarak konularında uzmanlaşmış İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Yardımcı Sağlık Personelleri ve Çevre Görevlileri tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yerine getirilmektedir.

Uzman personellerimiz (İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Yardımcı Sağlık Personeli ve Çevre Görevlileri) sizlerin kanunlar çerçevesindeki ana sorumluluklarını yerine getirmek için, sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemekte, gerekli dökümantasyon ve kayıtları da tutmaktadır. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise "Sıfır İş Kazası" ve "Sıfır Meslek Hastalığı" hedefleri ile sistemli bilimsel çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan önlem ve tedbirleri aldırarak kabul edilebilir düzeye riskleri indirgemektir.

Ayrıca Çevre konusunda da çevre mevzuatlarına uygun olarak, profesyonel çevre denetçilerimiz tarafından da çevre danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu çalışmalarımızı; çevresel ön durum tespitleri yaparak, tüm işletme proseslerinin çevreye etkileri açısından incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime rapor edilmesi şeklinde yapmaktayız. Atık Yönetim Planları hazırlanıp Valiliğe sunulmaktadır. Prosesler sonucu ortaya çıkan çeşitli atıkların (ambalaj atıkları, kontamine atıklar, zehirli atıklar, plastikler, camlar vs) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş arıtma tesislerine özel araçlarla sevk edilip bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

Bunun sonucu olarak daha sağlıklı, elverişli ve güvenilir çalışma ortamları oluşturarak; daha verimli, daha üretken işyeriş yapısı kurup; personeli, işyerini, işletmeyi, üretimi ve de çevremizi koruyup güvence altına almayı amaçlamaktayız.

Erat İş Sağlığı ve Güvenliği Den. Dan. Tic. Ltd. Şti.

Copyright © 2018 isinibul.com