Erat İş Sağlığı Ve Güvenliği Den. Dan. Tic. Ltd. Şti.

"İş Güvenliği Uzmanı" ilanına ait detaylar

İş Güvenliği Uzmanı Tam Gün

Süresi Doldu İstanbul (Avr) 409 görüntüleme Bay/Bayan  İlan No : 945

İş Detayları

Bahçelievler Yenibosna'da İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe faaliyet gösteren kurumsal firmamıza; Bay- Bayan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve Yardımcı Sağlık Personelleri aranmaktadır.

Sosyal Haklar

  • SGK
  • Yol
  • Servis
  • Yemek

Şirket tanımı

ERAT İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olarak 04.07.2012 tarihinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazandık.

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, kamu ve özel sektörlere yasal yükümlülükler getiren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; ERAT OSGB olarak konularında uzmanlaşmış İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Yardımcı Sağlık Personelleri ve Çevre Görevlileri tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yerine getirilmektedir.

Uzman personellerimiz (İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Yardımcı Sağlık Personeli ve Çevre Görevlileri) sizlerin kanunlar çerçevesindeki ana sorumluluklarını yerine getirmek için, sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemekte, gerekli dökümantasyon ve kayıtları da tutmaktadır. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise "Sıfır İş Kazası" ve "Sıfır Meslek Hastalığı" hedefleri ile sistemli bilimsel çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan önlem ve tedbirleri aldırarak kabul edilebilir düzeye riskleri indirgemektir.

Ayrıca Çevre konusunda da çevre mevzuatlarına uygun olarak, profesyonel çevre denetçilerimiz tarafından da çevre danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu çalışmalarımızı; çevresel ön durum tespitleri yaparak, tüm işletme proseslerinin çevreye etkileri açısından incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime rapor edilmesi şeklinde yapmaktayız. Atık Yönetim Planları hazırlanıp Valiliğe sunulmaktadır. Prosesler sonucu ortaya çıkan çeşitli atıkların (ambalaj atıkları, kontamine atıklar, zehirli atıklar, plastikler, camlar vs) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş arıtma tesislerine özel araçlarla sevk edilip bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

Bunun sonucu olarak daha sağlıklı, elverişli ve güvenilir çalışma ortamları oluşturarak; daha verimli, daha üretken işyeriş yapısı kurup; personeli, işyerini, işletmeyi, üretimi ve de çevremizi koruyup güvence altına almayı amaçlamaktayız.

Erat İş Sağlığı ve Güvenliği Den. Dan. Tic. Ltd. Şti.

Benzer İş İlanları

Copyright © 2018 isinibul.com