Satış Sözleşmesi

Satış sözleşmesi alt bilgisi

isinibul.com ile Müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

MADDE 1. HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ

UNVAN :

isinibul.com

ADRES :

Merkez Mh. Çukurçeşme cd. Ferah Sk. No:1 D:13 G.O.P / İST.

TELEFON :

0212 502 20 09

FAX :

0212 504 45 17

E-MAIL :

info@isinibul.com

MADDE 2 - MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSİM SOYAD/UNVAN :

 

ADRES :

 

TELEFON :

 

FAX :

 

E-MAIL :

 

MADDE 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, isinibul.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda Müşteri’ye iş gücü ihtiyacını karşılaması için ve iş arayanlara (adaylar) aradığı iş pozisyonuna uygun ücretsiz ilan oluşturması için ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE-4 SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

4.1.Müşteri’nin ve adayların dilediği sayıda personel ve iş ilanı yayınlama hakkı vardır. Hizmetin vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir.

Hizmet Adı

Adet

Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

İlan Verme (Standart İlan)

İlan Verme (Vitrin İlan)

İlan Verme (İş arayan)

1

1

1

15 TL

25 TL

ÜCRETSİZ

 

 

 

 

 

 

4.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması sonucunda “İlan Verme” modülü Müşteri’nin ve adayların kullanımına açılacaktır.

  • İlan verme modülü ile Müşteri ve adaylar işbu Sözleşme süresince ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir.

4.3. Müşteri ve adaylar Sözleşme kapsamında verilen asıl hizmetin ilanın yayınlanması için gerekli kullanıcı bilgi ve şifrelerin kendisine temin edilmesi ve ilanının yayınlanması ile tamamlandığını kabul eder. Müşteri ve adaylar üyeliği boyunca isinibul.com Müşteri hizmetlerinden telefon veya internet aracılığı ile sağlanan hizmetle ilgili desteği almaya devam edebilecektir.

4.4. Web sitesindeki verilerin isinibul.com’un bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılmasından isinibul.com sorumlu değildir.

4.5. isinibul.com Müşteri Hizmetleri 0 212 502 20 09 no’lu telefon numarası aracılığıyla, Müşteri’ye ve adaylara sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü desteği verecektir. Müşteri ve adaylar aynı numaradan talep ve şikayetlerini isinibul.com’a iletebilir.

MADDE 5. SÜRE

Müşteri’nin ve adayların üyeliği süresizdir. Müşteri ve adaylar, ilanın bitim süresine kadar, ilan metninde dilediği kadar değişiklik yapabilir. (Bu değişiklik, kategori değişikliğini kapsamaz, ilanın içeriğini ve anlamını bozmayacak şekilde olmalıdır)

MADDE 6. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1. Müşteri ve adaylar, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Müşteri ve adaylar ilan edeceği pozisyon ve firma profilindeki ve kullanılan firma logosundaki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu firma profili ve ilan içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran Müşteri ve adaylar olup, Müşteri ve adaylar bu konuda isinibul.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Müşteri ve adaylar, isinibul.com sayfalarında yayınlayacağı personel ve iş ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını kabul eder.

6.4. Yayınlanan ilana müşteri ve adaylar tarafından telefon numarası, faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilir ve bu bilgilerin gizlenmeyeceğini kabul etmiş sayılır.

6.5. isinibul.com’un Müşteri ve adaylara hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda isinibul.com işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, isinibul.com tarafından alınmış ücretler iade edilmez.

6.6. Müşteri, isinibul.com üzerinden ulaştığı adayların ve adayların isinibul.com üzerinden ulaştığı firmaların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim kurması durumunda isinibul.com işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. isinibul.com bu maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri’ye ve adaylara ücret iadesi yapmaz.

 

MADDE 7. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

7.1. Üyelik Sözleşmesi’ne konu bir tek personel ilanı ve yine tek bir aday ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil [•] TL’dir. Ücretin ödeme şekli ilanın yayını öncesi peşindir.

7.2 Ödeme ekli kredi kartı formunda belirtildiği gibi kredi kartı ile yapılacaktır. Ücret belirtilen kredi kartından isinibul.com tarafından tek seferde çekilecektir. (Adaylardan ücret talep edilmez)

7.3. Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan ilanın yayınlanması için gerekli olan şifrelerin kendisine gönderilmeyeceğini kabul eder. (Adaylardan ücret talep edilmez)

7.4. Hizmet bedeli Müşteri ve adaylar tarafından isinibul.com’un hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse isinibul.com’un işbu Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

7.5. isinibul.com ödemenin yapılmasını müteakip faturayı, Müşteri tarafından verilen bilgilere göre düzenleyecek ve Müşteri’nin verilen adresine gönderecektir.

MADDE 8. ÜCRET İADE HAKKI

Ücret iadesi; Müşteri’nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda yapılabilir;

  • İlan yayınlanmadıysa,

MADDE 9. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye ve adaylara elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye ve adaylara iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca da Müşteri’nin ve adayların cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 10. SON HÜKÜMLER

10.1.Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu Sözleşme uyarınca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

10.2.Müşteri ve adaylar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

10.4 İşbu Sözleşme’den doğacak damga vergisi taraflarca yarı yarıya ödenecektir.

İş bu Sözleşme [•] tarihinde düzenlenmiştir.

HİZMET VEREN

MÜŞTERİ

isinibul.com

Unvan/Ad-Soyad

İmza

İmza

 

 

Copyright © 2018 isinibul.com